• شرکت دانش بنیان

    کیمیا پژوه درسا

    پژوهش هدفمند

    سنتز و آنالیز انواع مواد مؤثره داروئی و پپتيدی

  • کشف، توسعه و تجاری سازی

    اراﺋه خدمات مشاوره ای و دانش فنی توليد مواد اوليه و محصولات نهايی صنايع داروئی

کیمیا پژوه درسا

کیمیا پژوه درسا یک شرکت دانش بنیان در حوزه ارائه دانش فنی تهیه مواد مؤثره دارویی است که به خصوص در مورد داروهای پپتیدی، سیکلوپپتیدی و نوکلئوتیدی فعالیت می‌کند. این شرکت در حوزه تهیه پیش ماده های مواد مؤثره رادیو داروهای پپتیدی به عنوان یک شرکت منحصر به فرد در کشور در حال فعالیت است. همچنین، شرکت دارای بخش تحقیق و توسعه گسترده ای است که فرآیند انتقال دانش فنی و مشاوره در حوزه تهیه مواد مؤثره داروئی را انجام میدهد.

محصولات ما

01

GnRH & LHRH Peptides

02

Other Peptides

03

Cosmetic Peptides

04

Medical Imaging Compounds

05

Other APIs

فرم تماس با ما

تماس با ما

کیمیا پژوه درسا